__________

Välkommen till Gefle-Vakt AB


​​​​​​​Det unga företaget med den långa erfarenheten.

Ronderande bevakning


En ronderande väktare finns tillgänglig dygnet runt för att besöka kunder efter ett bestämt körschema. Vanligtvis utförs de på varierande tider, men väktaren kan även komma vid fastställda tidpunkter för till exempel låsning och upplåsning.  Det finns naturligtvis möjligheten att få en rondering utifrån just ditt behov. Allt ifrån en kort låsrond där man säkerhetsställer att allt är låst, till en längre rond där man kontrollerar samtliga lokaler och rapporterar/informerar om avvikande saker man påträffat.

​​​​​​​Väktaren har ständig kontakt med en larmcentral och kan via denna snabbt kalla på hjälp om så skulle behövas. Vi jobbar för att du som kund ska slippa oroa dig för att drabbas av inbrott, skadegörelse eller andra skador. Alla ev. avvikelser som väktaren ser eller påträffar under ronderingen noteras i en väktarrapport som kunden får del av. 

Exempel på vad väktaren kontrollerar vid sin rond:
-    Förhindra uppkomst och utbredning av brand
-    Kontrollera det systematiska brandskyddet
-    Förhindra uppkomst och spridning av vattenläckor
-    Kontrollerar så dörrar och fönster är stängda och låsta
-    Kontrollera så att företagets inbrottslarm är tillkopplat
-    Släcka belysning samt kontrollera så inga kranar står och rinner vatten
-    Kontrollera personal på plats
-    Hindra/försvåra för Inbrott
​​​​​​​-    Hindra/försvåra för Stöld
RONDERANDE-BEVAKNINGRONDERANDE-BEVAKNING
shutterstock 493664527
Stationar-bevakningStationar-bevakning
shutterstock 379725994

Stationär bevakning


En stationär väktare har till skillnad ifrån rondverksamheten, som oftast opererar över flera områden, ett begränsat och uttalat bevakningsområde, inom vilket han/hon tjänstgör. Exempel på sådana områden kan vara portvakt vid större industrianläggning eller en reception.

Stationära uppdrag kan exempelvis vara att övervaka in- och utpasserande till olika lokaler samt ta emot besökare och visa dem tillrätta. En stationär väktare arbetar oftast med passersystem och kameraövervakning.  

En reception är ofta det första och sista en besökare ser av företaget, så ett professionellt och engagerat bemötande ser vi som det viktiga för att verksamheten skall fungera smidigt och med hög säkerhet.

Stationära väktare finns alltid på plats och kan agera när så krävs, vilket är en trygghet i en miljö där säkerheten är av stor vikt.

Utifrån kundens behov och önskemål så kan vi kombinera olika tjänster för att tillgodose att bevakningen blir så optimal som möjligt. 

Brandvakt vid heta arbeten

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att en certifierad brandvakt ska finnas närvarande vid alla heta arbeten. Exempel på detta är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, t.ex. svetsning, skärning, lödning och arbeten med varmluftspistol eller sliprondell.

Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår.

Våra brandvakter har grundläggande teoretiska kunskaper i brandkunskap, brandfarliga heta arbeten, förebyggande brandskydd. Dessutom utbildas dom i försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter, släckutrustning, organisation på tillfälliga arbetsplatser, brandfarlig vara och explosionsfarlig miljö samt tätskiktsarbete.Även praktiska övningar ingår där man får testa sina teoretiska kunskaper under verklighetstrogna former.

​​​​​​​Gefle-Vakts brandvakter kan anlitas för såväl tillfälliga arbeten som vid uppdrag av mer bestående eller återkommande karaktär; som komplement till en befintlig säkerhetslösning eller som en fristående lösning.
BRANDVAKT-VID-HETA-ARBETENBRANDVAKT-VID-HETA-ARBETEN
shutterstock 52158718
Gefle-vakten-ABGefle-vakten-AB
shutterstock 566664976

Hamn- och sjöfartsskyddstjänster

Gefle-Vakt erbjuder säkerhetskontroller så att du kan uppfylla dom krav och åtagande som gäller enligt ISPS-koden. Vi har specialutbildad och förordnad personal som jobbar under polismans ledning med behörighet att kontrollera t.ex. passagerare, bagage, gods och fordon.

Regelbunden kontroll av allt som förs in på ISPS-området ska ske enligt lagen om hamn- och sjöfartsskydd. Vi har kontrollanter som är specialutbildade väktare, enligt FAP 699-1, och förordnade av länsstyrelsen.

Varje hamnanläggning är unik så en plan kan tas fram där antal kontroller per år anpassas utifrån era behov och verksamhet. Stickprovskontroller kan utföras både på avrop eller vid oregelbundna tider.

Ett avtal med Gefle-Vakt innebär att hamnanläggningen lever upp till kraven mot myndigheterna

Om oss


Gefle-Vakt AB är av länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag med rätt att bedriva bevakning i hela riket.

​​​​​​​Gefle-Vakt bildades i mars 2014 och ägs till lika delar av Bosse, Tomas och Per. Tillsamman har ledningen över 50 års erfarenhet inom bevakningsbranschen.
Vi har en platt organisation med korta beslutsvägar. Gefle-Vakt AB kan på detta vis snabbt och korrekt sätt uppfylla kundens krav.

​​​​​​​Förutom ledningen som ingår aktivt i verksamheten har vi tre arbetsledare varav minst en alltid är i jour. Kundens kontaktperson kan dygnet runt komma i kontakt med oss för att t.ex. ändra instruktioner, informera om händelser som är av betydelse för bevakningen eller är på annat sätt i behov av hjälp.
Vi har för närvarande ca 30 heltidsanställda väktare samt ett 10-tal behovsanställda, men är vana att hantera personaltoppar på upp emot 100 anställda.

Gefle-Vakt rekryterar sin personal främst efter personliga referenser där den blivande medarbetarens egenskaper sätts i första rummet. Genom att arbeta på detta sätt har vi en väldigt låg sjukfrånvaro och personalomsättning.

Vi är främst inriktade på stationär- och ronderande bevakning, men har även specialkompetens gällande hamn- och sjöfartskydd samt tillhandahåller även utbildade svets/brandvakter med lång erfarenhet och vana.

​​​​​​​Gefle-Vakt är medlem i Säkerhetsföretagen och har naturligtvis kollektivavtal med Transport.